top of page

"שרון תכנן את חדר הילדים כך שבעתיד ניתן יהיה לחלק אותו לשניים באמצעות ארון בגדים. לכן כבר עכשיו יש לו שתי כניסות ושני חלונות, שאחד מהם פונה לחצר הפנימית שנוצרה."

XNET2.png
XNET1.png

"החלטתי למקם בחלק הזה את הסלון, כך שייהנה מהאור ומהאוויר של אחר הצהריים; את המטבח וחדר השינה מיקמתי בצד המזרחי, ליד חלון שפונה לצמרתו של עץ ירוק. כך נוצרו תחושת מרחב ומעבר חופשי לבריזה המערבית ששוטפת את הדירה."

"עיקר האתגר היה לארגן את מרחב הסלון והמטבח מחדש, ללא תשעת המטרים הרבועים שנגרעו ממנו. מבואה היא דבר נהדר בעיני, אך אצלנו, בפועל, היא הייתה מנותקת מהבית, וצברה בלגן. ברגע שהצלחתי לקפל אליה את המטבח כל החלל הציבורי השתחרר, והיום הוא אף נחווה כמרווח יותר. הגדלנו את החלונות הפונים לחצר בצורה משמעותית, הקשר עם החוץ התחזק, וזרימת האור והאוויר טובה יותר."

Screenshot_1.png
bottom of page