top of page
חורשים-חזית אחורית ערב.jpg

בית בקיבוץ חורשים

שטח המגרש: 550 מ"ר

שטח בנוי: 160 מ"ר בקומת הקרקע ומרתף קטן המכיל את הממ"ד

סטטוס: בגמר בניה

כל החלק המהותי של הבית נמצא בקומת הקרקע והוא מקיים קשר רציף עם החצר המקיפה אותו. בתכנון נעשה שימוש בשלושה מפלסי תקרה שונים- לאגף החדרים, אזור המטבח והתקרה הגבוהה ביותר- בסלון. ניצלתי את ההפרשים ביו מפלסי התקרות השונים על מנת לייצר חדירת אור ואויר מכיוונים נוספים. החלונות הגבוהים בתקרת הסלון מייצרים תנועת אוויר טבעית בקייץ המאווררת את כל חלקי הבית.

חורשים-חזית דרומית.jpg
חורשים-חזית מערבית.jpg
חורשים-חזית צפונית יום.jpg
חורשים-חזית קדמית יום.jpg
___ _______-___ ___-___ 01.jpg
___ _______-___ ___- ____ 02.jpg
חורשים-תכנית קומת קרקע.jpg
חורשים-חתך.png

לפרויקט הבא

לפרויקט הקודם

bottom of page