top of page
n2.jpg

דירה ברחוב נחמני, תל אביב

שטח בנוי: 54 מ"ר

צילום: טל ניסים

דירה שתוכננה לרווק. הושם דגש רב על חיסכון בשטחי מעבר והגדלת תחושת המרחב בדירה. כל אחד מחלקי הדירה מייצר קשר מבט עם החלקים האחרים ונוצרת תחושה שהשלם גדול מסך חלקיו.

n3.jpg
n4.jpg
n5.jpg
n6.jpg
n7.jpg
n9.jpg
n10.jpg
n11.jpg
n12.jpg
n13.jpg
n14.jpg
n15.jpg
n16.jpg

לפרויקט הבא

לפרויקט הקודם

bottom of page