top of page
rs1.jpg

דירה ברמת השרון

שטח הדירה: 130 מ"ר 

דירה בבניין חדש שתוכננה במקור כדירת 5 חדרים. התכנון החדש, במסגרת שינויי דיירים,  (טרום הבנייה) כלל ביטול אחד מחדרי השינה. התכנון החדש הגדיל את שטח הסלון, חדר שינה מסטר וחדר הרחצה הצמוד אליו, ע"ח החדר שבוטל

rs2.jpg
rs3.jpg
rs4.jpg
rs5.jpg
rs6+.jpg
rs7.jpg
rs8.jpg
rs9.jpg
rs10.jpg
rs11.jpg
rs12.jpg
rs13.jpg
rs14.jpg
rs15.jpg

לפרויקט הבא

לפרויקט הקודם

bottom of page