top of page
YE-1.jpg

בית בשכונת יד אליהו- תל אביב

שטח המגרש: 145 מ"ר

שטח בנוי: 143 מ"ר

צילום: טל ניסים

הבית תוכנן על מגרש ריק ברחוב של בניה טורית, כאשר לכל בית חזית קדמית ואחורית בלבד. תכנית קומת הקרקע וקומה א  עושה שימוש במגרעת בפינה הדרום-מערבית, מעין פטיו, על מנת לייצר חזית צידית שלא קיימת בשאר הבתים ברחוב. הפטיו מייצר לבית כיוון אויר נוסף המכניס תאורה ואיוורור אל החללים הפנימיים, שהיו נותרים חשוכים בלעדיו. בפרויקט נעשה שימוש בשיטת בנייה קלה, שיטה בה הקירות נבנים בשלמות במפעל ומורכבים באתר. בניית השלד עצמו מהירה מאוד- כחודש ייצור במפעל ועוד כשבועיים באתר עצמו.

YE-2.jpg
YE-3.jpg
YE-4.jpg
YE-5.jpg
YE-6.jpg
YE-7.jpg
YE-8.jpg
YE-9.jpg
YE-10.jpg
YE-11.jpg
YE-12.jpg
YE-13.jpg
YE-14.jpg
YE-15.jpg
YE-16.jpg
YE-17.jpg
YE-18.jpg
YE-19.jpg
YE-20.jpg
YE-21.jpg
YE-22.jpg
YE-23.JPG
יד אליהו תכניות.jpg
יד אליהו חתכים.jpg

לפרויקט הבא

לפרויקט הקודם

bottom of page